Rysskranen

RYSSKRANEN

ny.jpg

Foto år 1922. Innovatums foto. "Rysskranen" och "Rysskajen" under byggnad vid Åkers sjö.

Ryssland beställde 1000 lok från Nohab, så att arbetarna år 1920 på Nohab fick ökas från 780 till 2153.  Många arbetare kom från andra delar av landet för att få jobb, då det var lågkonjunktur och arbetslöshet i hela landet.  Vid Åkerssjö byggdes en kaj, samt att lyftkranen som skulle lasta loken ombord på båten fick byggas där också.  Kranen uppsattes i slutet av juni. Vid den tiden tog det två dagar att lyfta ombord 11 lok.  Den första transporten från Trollhättan med ångfartyget Neebing avgick 1922-07-30. Men Rysstiden fick ett abrupt slut när ordern från Ryssland annullerades 1 juli 1922 och skrevs ner till en beställning om 500 lok. Arbetare på Nohab fick sägas upp eller fick en minskad arbetsvecka till tre dagar i veckan.  Lönerna sänktes och arbetslöshet stundade. 

kopia1.jpg

 Rysskranen år 2013.

TILLBAKA