Kontakta

Skoftebyföreningen, kontaktpersoner

  

 

 Bernt Berggren Ordförande tel:  076 - 050 83 26

Stig Widén  Vice ordförande tel: 0520 - 712 13,  070 - 210 01 60

Inga-Lill Andersson Kassör tel: 0520 - 757 29,  076 - 817 31 71

Jan Andersson Ledamot tel: 0520 - 757 29, 070 - 817 57 29

Sonja Jacobsson Ledamot  tel: 0520 - 741 59

Anita Berggren Ledamot tel: 070-963 47 58

Ingemar Svantesson Ersättare  tel: 0520 - 723 18,  073 - 842 68 96

Jan Myrin Ersättare tel: 0520 - 747 02,  070 - 56 06 324

 

 

   Bankgiro  352 - 2430      Medlemsavgift   125 kronor/år

 

Mail adress: skoftebybor@hotmail.com