Klockstapeln

Klockstapel 1916 

.                     

 Estraden som byggts till Konung Gustav V.

 

Baldakin krönt med kunglig krona och rest på 4 vita treuddar, prydda med grönt. På båda sidor om slussöppningen stod 2 ståtliga obelisker i blått, gult och grönt, den ena prydd  med vattenfallsstyrelsens emblem, den andra med sjögudens bild och med årtalen 1909 (då ombyggnadsarbetena igångsattes) och 1916. (Trollhätte kanal 200 år s 23) När slussen som byggts och stod klar 1916 skulle invigas 25 oktober, så fanns en fin balustrad där Konung Gustav V skulle förrätta invigningen. De var en invigning av ett förnämt arbete med att utvidga kanalleden, som befanns för liten efter 1844 samt ombygga den. Svenska ingenjörer hade utfört ett fint verk.  Från Götborg hade Gustav V, prins Carl med prinsessan Ingeborg  samt prins Wilhelm rest med extratåg till Lilla Edet. Det var många betydelsefulla män med på resan. I Lilla Edet skulle man starta kanalinvigningen 25 oktober 1916. Många människor väntade på kungen med följe och man hyllade dem, då landshövdingar för flera län mottog kungen mfl. Man reste med båten Rhea, samt att två kanalbåtar, Ceres och Trollhätte kanal ingick vid färden. Massor med människor följde färden och vid nedersta slussen hälsades det kungliga följet med salut från berget. Kungen gick ifrån båten och skrev sitt namn på bergväggen, där det senare skulle inhuggas. En mäktig estrad med kunglig krona samt fyra treuddar smyckade med grönt fanns och ett prydnadstak, en baldakin som dekorerats till konungens ära vid Åkerssjö. Där fanns också utsmyckningar som vore de från en vikingabåts för och akter som uppsattes på klockstapeln. Nohabs snickare var med att bygga klockstapeln. Johan Karlsson finsnickare på Nohab var arbetsledare för projektet med klockstapeln. Vid slussen fanns två fina höga obelisker i gult, blått samt grönt. Där var ett  emblem från Vattenfallsstyrelsen och det andra hade en bild från sjöguden.

 Från Wikipedia. Sjöguden Neptun.

Konung Gustav V talade med en stark röst och pratade om den utvidgade kanalleden och tackade dem som utfört det enorma verket. Kanalleden förklarades nu vara öppen för trafik. Överste F. V. Hansen utbringade sedan ett leve för konungen därpå blev det kungssång samt fanfarer. Följet reste med båt till Brinkebergskulle i Vänersborg och återvände sedan till Trollhättan för en festmiddag.

År 1916 förfärdigades också Klockstapeln samt att de detaljer från en vikingabåts för och akter som fanns på konungens estrad sattes upp som utsmyckning på Klockstapeln.  Trollhätte kanal öppnades för trafik 19 april 1916 men invigdes av konung Gustav V 25 oktober 1916

 Klockstapel vid östra sidan av översta sluss som byggts färdig 1916.

TILLBAKA