Andreaskyrkan

Andreaskyrkan

Frikyrkorna hade en stor väckelserörelse under 1800-talet. Många predikanter vandrade till Sylte, Åker samt i Skoftebyn och hade stugmöten. Det var trångt att ha många personer på ett stugmöte. Två eldsjälar för att frälsa ungdom och äldre fanns i Anders Magnus Olsson (Farbror Manne) samt Kristina Pettersson på gården vid Slätthult. De ordnade så att ett litet missionshus blev byggt 1876 på gränsen mellan Hörlycke och Slätthult. Detta kostade 358 kronor, då Aron Pettersson hade skänkt timret. Tolv personer blev direkt medlemmar. Dock ökade församlingen och man fick bygga ett större församlingshus nära Slätthults gård år 1888. Minnesstenar finns vid platserna i skogen vid Slätthult.                                                                                                   


Det kallades Gärdhems  missionsförening, senare bytte man namn till Slätthults missionsförening. Med Farbror Manne som ledare blev församlingen mycket livaktig och många anslöt sig och det blev 100 stycken medlemmar. Även hemma hos Farbror Manne var det söndagsskola och kvällsmöten. Farbror Mannes hus var ett litet rött hus på Syltevägen nedanför Skoftebyskolan, men huset är numera rivet. 1898 uppfördes så ett missionshus på Olofsberg. År 1899 delades församlingen och Skoftebyns evangeliska missonsförening bildades med 90 medlemmar. År 1890 fanns det söndagsskola vid Holmen som efter ett tag flyttade till Kasen och invigdes 1910.  År 1920 flyttade Slätthults missionshus till Kasen och byggdes ihop med lokalen där. Efter kvartersnamnet hette kyrkan nu Linneakyrkan.
Farbror Manne var ännu drivande men nu ihop med Gustav Kopp.

Befolkningen minskade på Slätthult och Holmen, men ökade i Skoftebyn. Och år 1925 var Andreaskyrkan färdigbyggd och kunde invigas med 200 medlemmar. Många av församlingens medlemmar lade ner ett oerhört arbete för att få sin kyrka färdig. Kyrkan ritades av arkitekt J. Jaarlén. Byggmästare var Sven Johnsson. Verksamheten var diger och omfattande på många plan. En egen musikkår fanns och sedan 1901 spelades det varje 1 maj och man gick runt i Skoftebyn, men år 2012 fanns ingen musikkår som kunde fortsätta denna tradition. Det har förekommit musikförening, kör, ungdomskör och stråkkapell. Skoftebyns och Slätthults missionsföreningar gick ihop 1924 och blev Trollhättans södra Missionsförsamling. Under den höga arbetslösheten på 1930-talet ordnade Andreaskyrkan med en verkstad för 16 pojkar i sju veckor samt även utspisning för dem.  De tillverkade trädgårdsmöbler som såldes på en auktion vilken församlingens pastor Nils Holmstrand höll i. Fler frikyrkor, såsom baptisterna samt pingstvännerna fick medlemmar från Skoftebyn. År 1938 byggdes estraden om och 1948 putsades träfasaderna. År 1953 utökades estraden igen. På västsidan hade man en charkbutik och sålde korv och kött. År 1962 ordnades med ungdomslokaler i bottenplanet. En piporgel i kyrksalen fick man så äntligen år 1963. En stor ombyggnad skedde 1972-73 i entrén, kök, samt köksutrymmen och arkitekt var Janne Feldt, från Karlstad. År 1986 gick församlingen i Andreaskyrkan ihop med Trollhättans missionsförsamling.  Verksamheten flyttade från Andreaskyrkan till Missionskyrkan i centrum av Trollhättan år 1994. Kyrkan såldes till Smyrnaförsamlingen i Göteborg, som bedrev verksamhet där. Många skoftebybor har besökt Andreaskyrkan i religiösa sammanhang men även i skolavslutningar vid Skoftebyskolan, då kyrkan hade en stor samlingslokal där alla fick plats. Idag har Nya skolan verksamhet där för de lägre skolklasserna.

 andreakyrkan-2.jpg

Källor:

- Riksantikvarieämbetet
-Trollhättans södra Missionsförsamling 1876 - 1936, minnesskrift tryckt i Alingsås av A-B. William Michelsens Boktryckeri.
- Ljus och kraft , minnesskrift vid 100 - årsjubileet 1976. Tryckt i Trollhättan 1976 av Andersson & Sandberg AB  Riksantikvarieämbetet

 TILLBAKA